Regulamin

1. Informacje ogólne
 
1.1. Właścicielem  firmy SMARTHAFT z siedzibą przy ulicy  Marszałka Józefa Piłsudskiego 41, 41-200 w Sosnowcu jest Dominika Madej na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Mikołów pod numerem  001243734/2016 z dnia 29.08.2016r., (NIP: 635-171-69-97, REGON: 365257006).
 Konto bankowe IdeaBank: 79 1950 0001 2006 3779 5359 0001
 
1.2. Regulamin określa warunki składania zamówień, zasady przesyłanych wycen, składania reklamacji, zwrot towaru oraz rezygnacji z zamówienia.
 
2. Warunki składania zmówień
 
2.1. Firma SMARTHAFT przystępuje do realizacji zlecenia wówczas, gdy:
 
a) Ustalone są wszystkie szczegóły takie jak: model i rozmiar odzieży, kolorystyka odzieży, kolorystyka haftu bądź nadruku, rozmiar wzoru wraz z umiejscowieniem  oraz poprawnie przygotowane pliki graficzne do znakowania. Klient złoży zamówienie poprzez wiadomość e-mail lub osobiście w siedzibie firmy SMARTHAFT
 
 b) Formaty plików w jakich należy przesyłać grafikę do znakowania odzieży metodami haft komputerowy, folia flex, folia flock, sitodruk, sublimacja: CDR, EPS, AI (formaty wektorowe).

c) Klient dokona pełnej przedpłaty za zamówienie i prześle potwierdzenie nadania transakcji na skrzynkę e-mail firmy SMARTHAFT (biuro@smarthaft.pl). Zlecenie realizowane jest po zaksięgowaniu wpłynięcia środków. Przystąpienie do realizacji zamówienia bez spełnienia powyższych punktów jest niemożliwe. Firma SMARTHAFT umożliwia stałym klientom odroczoną płatność, w takim przypadku zlecenie jest realizowane po spełnieniu punktu a) i b).
 
2.2. Termin realizacji każdego zamówienia podawany jest indywidualnie wraz ze składanym zamówieniem i liczy się od momentu  zaksięgowania zapłaty za dane zamówienie.
 
2.3. W przypadku opóźnienia realizacji zlecenia do 7dni roboczych, firma SMARTHAFT nie ponosi odpowiedzialności.
 
2.4. Złożenie pełnego zamówienia w firmie SMARTHAFT jest równoznaczne z zawarciem umowy w świetle prawa.
 
2.5. W przypadku zamówienia wraz ze znakowaniem, Klient nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia.
 
2.6. Klient deklaruje, że posiada pełne prawa autorskie do projektu graficznego/logotypu, który przesyła do SMARTHAFT  w celu wykonania haftu lub nadruku. SMARTHAFT  nie weryfikuje deklaracji, zawsze przyjmuje ją jako prawdziwą.
 
3. Warunki odbioru zamówień
 
3.1. Gdy zamówienie jest zrealizowane, firma SMARTHAFT informuje Klienta telefonicznie bądź  wysyłając wiadomość  e-mail
3.2. Jeżeli Klient wybiera opcję wysyłki, odbywa sie to za pośrednictwem firm kurierskich. Dostawa przewidywana jest do 3 dni roboczych od momentu nadania przesyłki. Z reguły są to 2 dni robocze. W przypadku gdy przesyłka nie zostanie dostarczona na drugi dzień roboczy, nie upoważnia to Klienta do składania reklamacji bądź żądania odszkodowania.
 
3.3.  Jeżeli Klient decyduje się na odbiór osobisty,  zobowiązuje się odebrać zamawiany towar w okresie  jednego miesiąca od dnia otrzymania informacji o zrealizowanym zleceniu i możliwości jego odbioru   W przypadku nie dotrzymania terminu odbioru, zlecenie zostaje zutylizowane.
3.4. Zamówiona odzież w firmie SMARTHAFT ma tolerancję w rozmiarze produktu +/- 2cm oraz 3 stopnie skali odcieni koloru.
 
4. Zasady wyceniania
 
4.1. Firma SMARTHAFT dokonuje wycen zleceń tylko drogą mailową z adresu biuro@smarthaft.pl.
 
4.2. W firmie SMARTHAFT wyceny oraz wstępne wizualizacje są bezpłatne. Wycena nie jest zobowiązująca  dla Klienta do skorzystania z usług SMARTHAFT. Wycena jest ważna przez 7 dni roboczych od momentu przesłania.
 
4.3. SMARTHAFT zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany ceny realizacji danego zamówienia względem ceny podanej w wycenie. Klient będzie poinformowany o przyczynie i zmianie ceny przed przystąpieniem do realizacji. Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z zamówienia przed przystąpieniem do realizacji.
4.4. Przedstawione oferty cenowe w wiadomościach e-mail od SMARTHAFT nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Wyceny realizacji mają ważność 7 dni roboczych.
 
5. Zasady składania reklamacji
 
5.1. Klient ma prawo złożyć reklamację z powodu niepoprawnego wykonania realizacji w czasie 14 dni od momentu odebrania towaru. Reklamacje przyjmowane są elektronicznie pod adresem biuro@smarthaft.pl lub listownie pod adresem siedziby firmy. W reklamacji należy zawrzeć pełen opis powodu reklamacji oraz czego dotyczy.
 
5.2. Reklamacja jest uwzględniana na uszkodzoną odzież oraz  gdy zachodzi wyraźna różnica w kolorze, rozmiarze, wykroju czy gramaturze odzieży, a także na znakowanie, jeśli umiejscowienie bądź odwzorowanie wzoru odbiega o 10%.
 
5.3. Odpowiedź na reklamacje Klienta zostanie wysłana w ciągu 4 dni roboczych.
 
 
5.4. Jeśli reklamacja będzie pozytywnie rozpatrzona, firma SMARTHAFT zobowiązuje się do naprawy reklamowanego towaru. W przypadku gdy naprawa nie będzie możliwa, warunki reklamacji zostaną ustalone indywidualnie
 
5.5. Klient powierzając firmie SMARTHAFT swój własny towar do znakowania(haft, nadruki) nie ma możliwości reklamacji błędnie wykonanego znakowania, gdyż wiąże się to z ryzykiem nieznajomości materiału, który będzie znakowany.
 
5.9. Reklamacje powstałe podczas transportu przesyłki będą rozpatrywane tylko na podstawie spisanego wraz z dostawcą przesyłki protokołu reklamacyjnego.
 
6. Postanowienia końcowe

6.1. Każdy Klient składający zamówienie w firmie SMARTHAFT oświadcza, że zapoznał się i w pełni akceptuję powyższy regulamin.

facebook
facebook
facebook
KOD FACEBOOK
twitter
twitter
twitter
KOD TWITTER
google
google
google
KOD GOOGLE PLUS